PiktoMale2POVINNOSTI NÁJEMCE

 

 • Kontejner musí být umístěn na předem sjednané místo, v případě změny místa umístění je povinností nájemce o této skutečnosti předem písemně  informovat pronajímatele ( fax, e-mail).
 • Kontejner nesmí být součástí budovy a po ukončení nájmu musí být oddělitelný.
 • Z kontejnerů nesmí být odstraňovány identifikační štítky, ani jejich čitelnost nesmí být znemožněna.
 • Kontejner nesmí být rekonstrukčně upravován bez písemného souhlasu pronajímatele.
 • Není povoleno zasahovat do nosné konstrukce kontejneru.
 • Není povoleno zasahovat do elektroinstalace kontejneru.
 • Kontejner smí být předán třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.
 • Kontejner musí být kdykoliv dostupný pronajímateli.
 • Střecha kontejneru nesmí být zatěžována jakýmkoliv způsobem (není určena ke skladování materiálu).
 • Po uplynutí doby nájmu musí být kontejner předán ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení.
 • Fekální tank musí být při ukončení nájmu vyprázdněn a vyčištěn než je vrácen pronajímateli, v opačném případě budou náklady na vyprázdnění a vyčištění fekálního tanku vyúčtovány nájemci.

 

 

PEGAS CONTAINER s.r.o.

Sídlo společnosti:
Kutnohorská 426
109 00  Praha 10

Výroba / prodej:
Výpusta 599
763 11  Želechovice nad Dřevnicí

 

RYCHLÝ KONTAKT:
Prodej (ČESKY): +420 577 452 338
Prodej (DEUTSH): +420 577 453 174
Prodej (ENGLISH): +420 577 019 215
Pronájem (Čechy): + 420 272 701 487
Pronájem (Morava, SR): +420 577 453 184

RECEPCE:   +420 577 453 184
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA: více...

 

Napište nám: info@pegascontainer.cz

IČ: 26236893
DIČ: CZ26236893

  

© Copyright PEGAS CONTAINER s.r.o. 2015